Kategorie
Historia Kolej parowa

Koleje parowe w Wielkopolsce

KRÓTKA HISTORIA KOLEI W POLSCE I WIELKOPOLSCE

 • 1848 Ukończenie budowy polskiego odcinka Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
 • 1848 Pierwszy pociąg przyjeżdża do Poznania.
 • Od 1850 Budowa linii do: Piły (1851), Wrocławia (1856), Gubina (1870), Gniezna (1872) i Ostrowa (1875).  W tym czasie na terenie Polski budowano trzy rodzaje linii kolejowych; w zaborze rosyjskim szerokotorową (1520 mm) a w zaborach austriackim i pruskim normalnotorową (1435 mm). Również rozstaw torów kolei wąskotorowych był różny: w zaborze rosyjskim 1000 mm i 750 mm, w austriackim 760 mm, a na Śląsku kolejki do transportu węgla miały szerokość 785 mm.
 • 1914 – 1918 Pierwsza Wojna Światowa. Setki kilometrów linii wąskotorowych zbudowano dla celów militarnych, miedzy innymi do transportu amunicji na linię frontu.
 • 1919 Po odzyskaniu niepodległości Polska otrzymuje lokomotywy parowe od kolei niemieckich i austriackich jako reparacje wojenne w ramach Traktatu Wersalskiego.
 • 1920 Rozpoczyna się budowa nowych linii kolejowych w celu wyrównania dysproporcji  powstałych po podziale Polski na zabory. Najmniejsze zagęszczenie było w zaborze rosyjskim.
 • 1924 Rozpoczęto produkcję lokomotyw spalinowych w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu.
 • 1925 Zaczęła się budowa linii kolejowej z południa na północ; do transportu węgla  kamiennego z kopalń na Śląsku do portu w Gdyni. Zakończono ją w 1933 roku.
 • 1937 Lokomotywa parowa Pm36-1, zaprojektowana przez Kazimierza Zembrzuskiego i wyprodukowana w Fabryce Lokomotyw Fablok w Chrzanowie zdobywa złoty medal na wystawie w Paryżu. Jej maksymalna prędkość, 140 km na godzinę, w drodze powrotnej z Paryża  została przekroczona. Lokomotywa jechała 150 km na godzinę. Egzemplarz ten nie przetrwał do dziś, ale podobna lokomotywa Pm36-2 „Piękna Helena” jest w dobrym stanie, jeździ po torach, a można ją oglądać w Wolsztynie.
 • 1939 – 1945 Druga Wojna Światowa. Polskie koleje i infrastruktura przemysłowa zostają prawie całkowicie zniszczone.
 • Od 1945 Odbudowa linii kolejowych i ponowne rozpoczęcie produkcji lokomotyw parowych w zakładach w Poznaniu i Chrzanowie.
 • 1954 Zaprojektowano lokomotywę parową Ty52 do przewozów towarowych. Produkcja trwała do 1958 roku.