Kategorie
Stacje kolejowe

Śmigiel

Śmigiel

W szachulcowym budynku stacji, zbudowanym w latach 1898 – 1900,  mała ekspozycja wyposażenia stacji kolejowej. Inne zabytkowe zabudowania to: lokomotywownia, nastawnia i warsztaty z podnośnikami. W warsztatach zdecydowana większość maszyn i urządzeń liczy sobie ponad 50 lat i wpisana jest do rejestru zabytków. Mimo zaawansowanego wieku urządzenia są sprawne i wykorzystywane w codziennej pracy kolejarzy.  Na torowiskach: lokomotywy spalinowe i motorowe, wagony (w tym salonka i barowy).  Na stacji zwiedzić można wszystkie obiekty, łącznie z nastawnią, warsztatami i lokomotywownią.

INFO:
Zwiedzanie stacji Śmigiel

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00,
  • w soboty, niedziele i dni wolne po uprzednim telefonicznym umówieniu się.