Kategorie
Stacje kolejowe

Parowozownia Wolsztyn

Parowozownia Wolsztyn

Wolsztyn – Noclegownia 

IZBA MUZEALNA:  wyposażenie biura zawiadowcy i kasy biletowej, wyposażenie parowozów i parowozowni, urządzenia łączności i zabezpieczenia ruchu, fotografie i grafiki. Diorama – model fragmentu stacji Wolsztyn wg stanu na 1920 rok (3 metry długości).

WYSTAWA ZABYTKOWEGO TABORU KOLEJOWEGO
28 parowozów,  13 jest sprawnych do prowadzenia pociągów, w tym „Piękna Helena” – najszybszy istniejący polski parowóz, rozwijający prędkość do 130 km/godzinę. Przewodnikami są pracownicy parowozowni.

INFO:
Parowozownia Wolsztyn, www.parowozowniawolsztyn.pl
Adres: 64-200 Wolsztyn, ul. Fabryczna 1,

Zwiedzanie Parowozowni: – codziennie od godziny 8:00 – 15:00.
Izba muzealna – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.